Založit webové stránky nebo eShop

Český svaz včelařů je občanským sdružením, jehož členy jsou chovatelé včel (fyzické i právnické osoby) a příznivci včelařství. 

Poskytuje svým členům:

 • vzdělání v oboru včelařství formou přednášek odborníků 
 • odborný časopis včelařství
 • pojištění a právní pomoc
 • zastoupení vztahující se k včelařské činnosti
 • servis dotací
 • servis léčby včelstev
 • předávání informací ohledně veterinárních opatření a legislativy chovu včelstev nebo prodeje výrobků z včelařské prvovýroby.
 
Z historie ZO
V roce 1902 byl založen Včelařský spolek v Olomouci.Jméno spolku bylo v r.1903 změněno na Včelařský spolek Olomoucko-Šternberský,aby se členy spolku mohli stát i včelaři okresu Šternberského. Spolupráce včelařů obou těchto regionů pokračovala dále až do r.1946, kdy byla založena samostatná organizace ČSV ve Šternberku.
 • 13.4.1946 - Ustavující schůze včelařského spolku ve Šternberku
 • konala se v hotelu Černý orel ve Šternberku (dnes ČSA č.13)
 • předseda - František Hlavínek
 • V tomto roce bylo v evidenci ZO 896 včelstev
 • 1947 - Počet včelařů v organizaci je 102 členů se 775 včelstvy
 • 1948 - k ZO připojeny obce Hnojice a Žerotín
 • 1980 - organizace sdružuje zatím nejvyšší počet členů - 201, počet evidovaných včelstev 1469
 • 2014 - organizace má 99 členů s 1079 včelstvy, celkem je ČSV na území ZO evidováno 116 včelařů s 1653 včelstev (včetně nečlenů)
TOPlist