Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop

Formuláře

Formuláře vydané ČSV - odkaz na stránky

Pro zájemce o členství
 • Členská přihláška    fyzická osoba [PDF]   právnická osoba [PDF]
 • *Při žádosti o členství prosím předejte jednateli přihlášku a kopii registrace z ČMSCH (pokud již máte včelstva)
Povinné pro všechny včelaře
 • Hlášení počtu včelstev a stanoviště ČMSCH, a.s.  [PDF] 
  Vždy k 1.9. (odeslat nejpozději do 15.9.).
  Tento tiskopis platí pro nové včelaře. Stávající včelaři obdrží dopis poštou nebo emailem, který aktualizují a zašlou zpět.
 • Hlášení stanovišť obci [editovatelné PDF] 
  Vždy do konce měsíce února místně příslušnému obecnímu (městskému) úřadu
 • Záznam o léčení včelstev [PDF]
  (Formulář není předepsán, je však třeba respektovat rozsah dat evidence. Slouží pro potřebu případné kontroly SVS)
Zdraví včelstev
 • Objednávka léčiv 2016 elektronická [XLSx]
 • Objednávka laboratorního vyšetření včel (odkaz na stránky SVS)
 • Žádost o přemístění včelstev v ochranném pásmu pro SVS-KVS [PDF]
 • Štítek  - vzorky měli [xlt] [ods] [xls] [PDF]
 • Plná moc - žádost o náhradu prostředků na vyšetření měli v OP moru včelího plodu [PDF] strana 1,   strana 2
Ostatní
 • Registr stanoviště   - k tisku [XLS] [ODS] [PDF]   - pro elektronickou evidenci  [XLS]  [ODS]
  byl přílohou vyhlášky č. 357/2001 Sb.. Tato byla nahrazena vyhláškou č.136/2004 Sb. a registr již není obsažen ve vyhlášce.
  Vede ho ČMSCH centrálně. Přesto doporučuji jeho používání pro vlastní přehled. [-MV-]
 • Smlouva o přísunu včelstev [PDF] [DOC]
TOPlist