Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop
NEZAPOMĚLI JSTE NAHLÁSIT SVÉ TRVALÉ STANOVIŠTĚ VČELSTEV 
NA OBECNÍ NEBO MĚSTSKÝ ÚŘAD?

Termín pro nahlášení je do konce měsíce února

 

14.2.2017

Výroční schůze ZO ČSV Šternberk

Dne 25.2.2017 v 9.00 hod., ve Šternberku - budova školní jídelny ZŠ Svatoplukova (škola u koupaliště) se bude konat výroční členská schůze

ZO Šternberk. Součástí schůze bude přednáška MVDr. Martina Pijáčka ze Státního veterinárního ústavu v Olomouci na téma včelí nemoci provázená obrazem z dataprojektoru.


 

6.1.2017

Výběr vzorků včelí měli k vyšetření

Dne 17.1.2017 se budou ve Šternberku v budově kina, v době 17.-19. hodin vybírat vzorky včelí měli k vyšetření.

-MV-


 

15.11.2016

Výplata dotace 1.D

V úterý 22.11.2016, v době od 17.00 - 19.00 hod. bude ve Šternberku v budově kina vyplácena dotace 1D. 

V případě, že se nemůžete v uvedenou dobu dostavit, můžete si smluvit náhradní termín na  tel.: 724 799 222.

Včelaři, kteří nežádali o dotaci a chtějí i nadále zůstat členy, musí v uvedeném termínu zaplatit členský příspěvek.

O výplatě dotací informujte prosím i ostatní včelaře, aby výplata proběhla v řádném termínu a nebylo nutné nevyplacené dotace vracet.


 

22.9.2016

Výsledky vyšetření měli z ochranných pásem

Do sekce pro členy byly vloženy výsledky vyšetření měli z ochranných pásem na původce moru včelího plodu. 


 

20.9.2016

Nové nařízení SVS č.j. SVS/2016/111426-M ze dne 19.9.2016

Mimořádná veterinární opatření MVP - ohnisko Domašov nad Bystřicí.
Do OP spadá i část území naší ZO - Horní Loděnice, Těšíkov

Pro všechny včelaře v OP platí povinnost vyšetření měli na původce MVP - viz nařízení- sekce zdraví včelstev

 


 

6..2016

Oznámení o aplikaci přípravků nebezpečných pro včely

Datum ošetření 9.9.2016 po 19. hodině , katastr Hnojice , porost řepky ozimné , přípravek Nurelle D - viz doručené oznámení v PDF


 

5.9.2016

Členské příspěvky na rok 2017

Výše vybíraných členských příspěvků na rok 2017 se nemění.

16,- Kč za včelstvo (včelaři bez včel platí jako za 1 včelstvo)

200,- Kč roční členský příspěvek ČSV

100,- Kč roční členský příspěvek ZO Šternberk

Za registraci včelstev včelařů z jiných ZO náš spolek poplatky nevybírá.

Včelařské kroužky jspu od všech poplatků osvobozeny.


 

4.9.2016

Dopis jednatele

Drazí přátelé a přítelkyně včelaři, 

rok se s rokem sešel a opět se nám blíží odevzdávání formulářů na získání dotace 1.D.
Termín odevzdání je letos 14. září 2016. 
Prosíme o odevzdání řádně vyplněných žádostí a přiložení kopie hlášení o umístěný včelstev s aktualizovanými údaji ideálně obdržených od chovatelů případně kopii originálu, který jste na chovatele zasílali (prosím udělejte si vlastní kopii navíc pro Vaše potřeby). 
Pokud máte včelstva umístěna na území jiné ZO, je potřeba s jejich jednatelem vyřídit potvrzení o umístění včelstev na území jiné ZO. Jednatel této ZO podepíše a orazítkuje Váš vyplněný formulář, případně provede kontrolu stanoviště, a takto potvrzený formulář přiložíte k vlastní žádosti o 1.D.
Bez odevzdání tohoto potvrzení nelze žádat o dotace na včelstva umístěna na území jiné ZO.
U plných mocí nevyplňujte částku, která Vám má být vyplacena, jelikož se neví, v jaké výši bude dotace přiklepnuta.  V případě vyplnění nesprávné částky, je plná moc neplatná!
 
​Veškeré informace jsou otištěny i v časopisu Včelařství 8/2016.
 
S pozdravem a přáním, aby dotace byla v plné výši
Vít Pátek​
 

20.7.2016

Nové nařízení SVS - Mor včelího plodu

ohnisko: Bělkovice
OP se rozšiřuje o Moravskou Huzovou, Stádlo a Lhotu u Šternberka

viz sekce Zdraví včelstev


30.6.2016 , 2.7.2016

Nová nařízení KVS SVS pro Olomoucký kraj - Mor včelího plodu

ohniska: Toveř, Radíkov, Véska, Samotišky

viz sekce Zdraví včelstev


 

 

30.6.2016

Oznámení o postřiku - ZD Bohuňovice

ZD Bohuňovice a ZD Mor. Huzová budou ve dnech 5.-8.7. provádět  postřik cukrovky v k.ú. Hlušovice, Trusovice, Mor. Huzová přpravkem Spider 550EC proti mšici.

agronom - ing. Václav Fryčák  tel: 602735064


30.6.2016

Oznámení o  aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely - ZD HNOJICE

aplikace Nurelle D na porost cukrovky v k.ú. Hnojice, Liboš, Žerotín dne 30.6.2016 po 20:00 hod. Dopis v PDF

kontaktní osoba - ing. Oldřich Heža  tel: 603574714


 

20.4.2016

Nové nařízení SVS, týkající se MVO mor včelího plodu - č.j. SVS/2016/043014-M

Ohnisko Droždín, některá ochranná pásma sousedí s hranicí naší ZO!

Celý dokument SVS ke stažení najdete v sekci "Zdraví včelstev" 


 

29.3.2016

Oznámení o postřiku

ZD Hnojice oznamuje použití postřiku přípravkem zvlášť nebezpečným pro včely  Nurelle D v k.ú. Lužice LPIS 6701/1 dne 31.3.2016 předpoklad. čas od 19 hod. a v k.ú. Hnojice LPIS 8602  dne 1.4.2016 předpoklad. čas od 19 hod. Viz. dokument v [PDF]


 

29.3.2016

Oznámení o postřiku

ZD Bohuňovice a ZD Moravská Huzová upozorňují včelaře na postřik řepky přípravkem SPIDER v k.ú. Hlušovice, Mor. loděnice, Trusovice, Štarnov, Moravská Huzová  a Stádlo ve dnech 31.3. - 2.4. 2016.


 

Objednávky léčiv - do 25.3.2016 nákazovému referentovi (důvěrníci)

 

20.3.2016

Nařízení SVS - č.j.SVS/2016/028458-G

Do sekce zdraví včelstev bylo vloženo nové nařízení SVS  ze dne 15.3.2016 , týkající se varroázy.

Platí pro celou republiku, vyjma včelařů:
- kteří měli výsledek vyšetření na svých stanovištích 0
- kteří mají stanoviště v obcích uvedených v seznamu.

Pro všechny chovatele včelstev platí zákaz přemísťování včelstev do provedení předjarního ošetření!


 

2.2.2016

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016

Uvedený dokument včetně opravného nařízení vydaného SVS najdete v sekci Zdraví včelstev 
nebo přímo na webu eAGRI (zde opravné nařízení není!)


 

19.1.2016

Výroční členská schůze

Oznamujeme, že výroční členská schůze ZO Šternberk se bude konat dne 27.2.2016 v době od 9:00 hod. ve Šternberku, v jídelně základní školy Svatoplukova. Prosím všechny o včasný příchod, abychom byli ihned usnášeníschopní.
Součástí schůze bude i včelařská přednáška.

S pozdravem výbor ZO Šternberk

Pozvánka [txt]


 

19.1.2016

Oběžník Okresní organizace ČSV Olomouc [PDF]

http://oo-csv-olomouc4.webnode.cz/


 


VÝBĚR VZORKŮ ZIMNÍ MĚLI

proběhne dne 19.1.2016 v kině OKO ve Šternberku v době od 17:00 do 19:00 hod.


 

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

TOPlist