Založit webové stránky nebo eShop

12.9.2017

Nové stránky ZO ČSV Šternberk

Vážení přátelé!

Webové stránky ZO na této adrese již nebudou dále aktualizovány a budou vypnuty k 30.9.2017.

Nefunkčí bude též emailový alias z domény websnadno.

Pro lepší čitelnost na mobilních telefonech byly vytvořeny nové, na adrese:

www.csvsternberk.webnode.cz

Doufáme, že se Vám budou líbit, budou přehlednější a lépe ovladatelné.

-MV-


 

 

 

 

 

31.8.2017
Nezapomněli jste?
Ke dni 1.9. se odevzdává hlášení na ČMSCH a.s. (do 15.9.) a do 15.9. včetně můžete podat žádost o dotaci 1.D na ČSV, o.s. jejíž jste členem nebo na jejíž území máte svá včelstva (pro nečleny).

Podmínky a formuláře k dotaci 1.D naleznete na stránkách ČSV.

Vyplněné formuláře můžete odevzadat na adrese jednatele nebo předsedy.

Žádosti odevzdávejte zcela a správně vyplněné. Max. počet včelstev uvedených v žádosti musí souhlasit s hlášením odevzdaným na ČMSCH, a.s.. Toto hlášení  a jejho odeslání na ČMSCH je povinností každého včelaře! Žádáme včelaře, kteří nežádají o dotaci, aby doručili ZO kopii registračního listu odeslaného na ČMSCH nebo ho oskenovali a poslali elektronicky na zosternberk@vcelarstvi.cz  a uvedli, zda nadále budou chtít být členy ZO.

Pokud máte svá včelstva umístěna na území jiných ZO,
je třeba současně s žádostí o dotaci přiložit potvrzení o umístění včelstev. Nejen vyplněné ,ale skutečně zaregistrované u jiné ZO, orazítkované a podepsané  - viz. podmínky dotace!!!

Bohužel do dnešního dne OO ČSV Olomouc nezpracovala mapu s vymezenými územími ZO. S případnými dotazi na začlenění území k jednotlivým ZO se proto prosím obracejte na jednatele nebo předsedu ZO, kteří jsou zároveň členy výboru OO . viz.:http://oo-csv-olomouc4.webnode.cz/vybor/

 

Žádosti odevzdané po termínu nebudou akceptovány! Pokud neuvedete telefon nebo email, nemáme vás jak kontaktovat při případné nesrovnalosti. Jestliže potřebujete s žádostí pomoci, obraťte se prosím na svého důvěrníka , případně předsedu ZO.

Prosíme důvěrníky , aby pokud možno zajistili hromadný sběr a odevzdání žádostí

Děkujeme!

-MV-


 

6.9.2017

Nákazová situace  - pro bližší info klepněte do mapy

8.6.2017

Výsledky vyšetření ExM120 na  MVP z ochranných pásem

jsou publikovány v sekci pro členy


 

16.5.2017

ZD Bohuňovice - Oznámení o postriku

ZD Bohuňovice a ZD Mor. Huzová upozorňují  včelaře, že 18. a 19. 5. 2017 budou provádět postřik cukrovky proti mšicím v k.ú. Mor. Lodĕnice, Štarnov a Mor. Huzová  přípravkem  SPIDER- 550 EC


 

16.5.2017

ZD Hnojice - oznameni o postriku

ZD  Hnojice,Hnojice 186,Sternberk,IC:14615223 oznamuje,ze 17.5.2017 v 17 hodin bude  aplikovat Nurelle D, 0,6 l/ha do maku. Katastralni uzemi Hnojice,c.pudnich bloku a ha:8602 18,62 - 8704 21 - 7705 0,29. Oldrich Heza


 

31.3.2017

Nové nařízení č.j. SVS_2017_005393-G varroáza

Mimořádná veterinární opatření varroáza ze dne 24.3.2017

viz. sekce Zdraví včelstev


 

31.3.2017

Oznámení o postřiku ZD Bohuňovice a Moravská Huzová

ZD Bohuňovice a ZD Moravská Huzová upozorňují, že včelaře, že ve dnech 4.-6. dubna budou provádět postřik řepky proti škůdcům přípravkem  Spider 550 EC. Agronom-  tel.: 602 735 064

-MV-


 

31.3.2017
Oznámení o postřiku Rolnické družstvo Žerotín

oznamuje, že ve dnech 31.3.-1.4. v době od 10:00-19:00 hod. bude v půdním bloku 9702/1 v k.ú. Žerotín a 5705/2 v k.ú. Lužice proveden postřik máku  zvlášť nebezpečným přípravkem pro včely Nurelle D.

Info na Vladimír Motáň 737 249 191


 

31.3.2017

Oznámení o potřiku ZD Hnojice

ZD Hnojice oznamuje včelařům , že dne 30.-31.3. po 12. hod.  bude pravděpodobně aplikovat přípravek  Nurelle D 0,6l/ha do řepky ozimné v k.ú. Hnojice 6802/13, 58,74-- 6802/15 1,51 - 9502/1 44,35 - 8501 10,15 - 7903/5 23,14.
Dne 17.3. s Nurelle D neaplikoval.

 tel: 734898972


 

26.3.2017

Nové veterinární léčebné přípravky

Začátkem roku byly schváleny nové léčebné přípravky Apitraz, Oxuvar (dotovaná léčiva)  a Varromed. Návody najdete v sekci "Zdraví včelstev - návody k léčivům"


 

15.3.2017

Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely - ZD Hnojice

17.3. od 15:00 hod.  , Hnojice, Nurelle D

Oznámení včelařům  - ZD Hnojice (PDF)


 


 

3.3.2017

Výsledky výšetření zimní měli

Výsledky vyšetření zimní měli na varroázu jsou zveřejněny v sekci pro členy


 

14.2.2017

Výroční schůze ZO ČSV Šternberk

Dne 25.2.2017 v 9.00 hod., ve Šternberku - budova školní jídelny ZŠ Svatoplukova (škola u koupaliště) se bude konat výroční členská schůze

ZO Šternberk. Součástí schůze bude přednáška MVDr. Martina Pijáčka ze Státního veterinárního ústavu v Olomouci na téma včelí nemoci provázená obrazem z dataprojektoru.


 

6.1.2017

Výběr vzorků včelí měli k vyšetření

Dne 17.1.2017 se budou ve Šternberku v budově kina, v době 17.-19. hodin vybírat vzorky včelí měli k vyšetření.

-MV-


 

5.9.2016

Členské příspěvky na rok 2017

Výše vybíraných členských příspěvků na rok 2017 se nemění.

16,- Kč za včelstvo (včelaři bez včel platí jako za 1 včelstvo)

200,- Kč roční členský příspěvek ČSV

100,- Kč roční členský příspěvek ZO Šternberk

Za registraci včelstev včelařů z jiných ZO náš spolek poplatky nevybírá.

Včelařské kroužky jspu od všech poplatků osvobozeny.


 

TOPlist